Liên hệ

Văn Phòng Chính
7 Nguyễn Tất Thành,
P.12, Quận 4 TP.HCM

Điện thoại: (08) 3943 5920
Email: talentrecruitment@cfyc.com.vn
Website: www.cmg.asia

Thông tin

Họ và tên
Điện thoại
Email
Tiêu đề
Nội dung