NƠI LÀM VIỆC TUYỆT VỜI NHẤT

Chúng tôi đã và đang góp phần làm thay đổi nhiều lãnh vực như thể dục thể hình, giải trí, thời trang, người mẫu và dịch vụ bán lẻ.

Sứ mệnh “làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn” của chúng tôi dã và
đang làm thay đổi các ngành, chúng tôi cũng có thể giúp bạn thay đối.

Các thương hiệu của chúng tôi mang đến cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn trong nhiều lãnh vực, từ ngôi sao trong các lớp tập luyện theo nhóm tại một trong hơn 20 trung tâm California Fitness & Yoga cho đến ngôi sao trên sàn diễn CA3.

Chúng tôi tin rằng việc mang đến cơ hội đa dạng, chế độ phúc lợi hấp dẫn cộng với chương trình đào tạo thực tế sẽ hỗ trợ cho sự thành công của nhân viên. Vui lòng xem thêm thông tin về các thương hiệu để chọn lựa cơ hội phù hợp nhất.